විවිධ විෂමාචාර චෝදනා ලැබූ ඖෂධ ටෙන්ඩර්කරුවන් යළි කරලියට. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධානයෙන්

red_flashing_lightවිවිධ විෂමාචාර චෝදනා ලබා සිටින ඖෂධ සමාගම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රෝහල් සදහා ටෙන්ඩර ඉදිරිපත් කිරිම විධිමත් පරීක්‍ෂණයකින් පසු නතර කිරීමට සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇත. විශේෂයෙන්ම මිල අධික පිළිකා වැනි ඖෂධ සදහා  විවිධ විෂමාචාර චෝදනා ලැබූ ඖෂධ සමාගම් ටෙන්ඩර ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබීම නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇත. Continue reading “විවිධ විෂමාචාර චෝදනා ලැබූ ඖෂධ ටෙන්ඩර්කරුවන් යළි කරලියට. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධානයෙන්”

හැදුන නගර සහ හිතල හදන නගර

DSC_35472-640x416මිලින්ද රාජපක්ෂ – මේ දවස්වල මගේ පාකිස්තානු මිතුරන් කිහිප දෙනෙක් පුහුණුවක් සඳහා කොළඹට ඇවිත් ඉන්නවා. Continue reading “හැදුන නගර සහ හිතල හදන නගර”

ජනරජයක්ද ? කොළනියක්ද ?

චරිත හේරත් – අපේ රටේ ජනරජ දිනය යෙදෙන්නේ මැයි මාසයේ 22 දටය. මේ කාලයේ තරුණයින්ට මේ පිළිබදව එච්චර දැනීමක් නැති වුනාට අපේ රටඅපිම පාලනය කරන ජනරජයක් බව පත් වූයේ 1972 මැයි 22 සම්මත වූ දෙවන ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් සමගය.

Continue reading “ජනරජයක්ද ? කොළනියක්ද ?”

Gotabaya’s ‘Operation Shangri-La’

gggBy Dayan Jayatilleka – In a barroom scene in the movie 48Hrs, with Nick Nolte and Eddie Murphy, the latter fires a shot into the air and announces to a group of rednecks: “I’m your worst nightmare—a nigger with a gun”. Continue reading “Gotabaya’s ‘Operation Shangri-La’”